โยคะ ท่าหนุมาน

posted on 18 Feb 2010 19:46 by healthytipstoday in Exercise, Yoga

ท่านี้จะช่วยกระชับต้นขา ทำให้ขาเรียวสวยงาม และยังกระตุ้นการหมุนเวียนเลือดบริเวณขาด้วยค่ะ

 

1. คุกเข่า มือทั้งสองยันพื้นไว้เหมือนอยู่ในท่าคลาน มองตรงไปข้างหน้า
2. หายใจออก สอดขาขวามาข้างหน้าให้อยู่ระหว่างแขนทั้งสองข้าง ให้ขาขวาชันอยู่ด้านหน้าและพยายามเหยียดตัวมากที่สุด ถ้าเหยียดให้ขาขวาราบไปกับพื้นได้จะยิ่งดี
3. จากนั้นค่อยๆ ก้มหน้าลงให้หน้าผากแตะกับหัวเข่าค้างไว้ 10 นาที แล้วค่อยๆ ดึงขาขวากลับสู่ท่าเดิม
4. ทำอีกข้างสลับกัน

Comment

Comment:

Tweet